Byggesak

En vanlig byggesak kan inneholde følgende oppgaver

  • Forhåndskonferanse med kommune
  • Naboer i tiltaket / nabovarsling
  • Dispensasjonssøknad (søke om tillatelse til å bygge utenom gitte bestemmelser)
  • Oppstilling av alle ansvarlige foretak som skal utføre prosjektet med signering av ansvarsretter og samsvars dokumenter
  • Byggesøknad som tilpasses prosjekt og lovbestemmelser.
  • Avkjøringstillatelse
  • Søknad om utslippstillatelse