Prosjekteringsarbeider

  • Tegnings arbeider – bygg og konstruksjon
  • Situasjonsplan for tomt med profiler for eksisterende terreng og opparbeidet tomt med plassering av bygg og med avstander til nabogrenser
  • Innholds beskrivelse for bygget gir sammen med tegninger ett godt grunnlag for å innhente ANBUD
  • Illustrasjoner og detaljer (2D / 3D)