Byggesak

En vanlig byggesak kan inneholde følgende oppgaver

 • Forhåndskonferanse med kommune
 • Naboer i tiltaket / nabovarsling
 • Dispensasjonssøknad (søke om tillatelse til å bygge utenom gitte bestemmelser)
 • Oppstilling av alle ansvarlige foretak som skal utføre prosjektet med signering av ansvarsretter og samsvars dokumenter
 • Byggesøknad som tilpasses prosjekt og lovbestemmelser.
 • Avkjøringstillatelse
 • Søknad om utslippstillatelse

DIN BYGG EKSPERT !

JEG HAR GJENNOM MANGE BYGGEPROSJEKTER OPPARBEIDET KOMPETANSE BÅDE SOM UTFØRENDE OG PROSJEKTERENDE.

Jeg har jobbet i byggebransjen, med allsidighet både innen praktisk arbeid, tegning og prosjektering, samt opplæring av elever fram til svennebrev.

Jeg ønsker å gi deg av all min kunnskap og erfaring både innen planløsning, utførelse og materialvalg samt gode råd på veien fram til ett ferdig bygg.

Alt skjer på Dine egne prinsipper.

Prosjekteringsarbeider

 • Tegnings arbeider – bygg og konstruksjon
 • Situasjonsplan for tomt med profiler for eksisterende terreng og opparbeidet tomt med plassering av bygg og med avstander til nabogrenser
 • Innholds beskrivelse for bygget gir sammen med tegninger ett godt grunnlag for å innhente ANBUD
 • Illustrasjoner og detaljer (2D / 3D)